Маніакально-депресивний психоз — причини, симптоми, діагностика та лікування - Медичний портал

Маніакально-депресивний психоз — причини, симптоми, діагностика та лікування

Маніакально-депресивний психоз

Маніакально-депресивний психоз (Біполярний афективний розлад) — психічний розлад, що виявляється вираженими афективними порушеннями. Можливе чергування депресії і манії (або гіпоманії), періодичне виникнення тільки депресії або тільки манії, змішані і проміжні стану. Причини розвитку остаточно не з'ясовані, мають значення спадкова схильність і особливості особистості. Діагноз виставляється на підставі анамнезу, спеціальних тестів, бесіди з хворим і його родичами. Лікування — фармакотерапія (антидепресанти, нормотімікі, рідше антипсихотики).

Маніакально-депресивний психоз

Маніакально-депресивний психоз, або МДП — психічний розлад. при якому спостерігається періодичне чергування депресій і маній, періодичне розвиток тільки депресій або тільки маній, одночасна поява симптомів депресії і манії або виникнення різних змішаних станів. Вперше хвороба в 1854 році незалежно один від одного описали французи Байярже і Фальре, проте офіційно МДП був визнаний самостійною нозологічною одиницею тільки в 1896 році, після появи робіт Крепеліна, присвячених цій тематиці.

До 1993 року захворювання носило назву «маніакально-депресивний психоз». Після затвердження МКБ-10 офіційна назва хвороби змінили на «біполярний афективний розлад». Це було обумовлено як невідповідністю старої назви клінічній симптоматиці (МДП далеко не завжди супроводжується психозами), так і стигматизацією, своєрідною «печаткою» важкої психічної хвороби, через яку навколишні під впливом слова «психоз» починають з упередженням ставитися до пацієнтів. Лікування МДП здійснюють фахівці в галузі психіатрії.

Причини розвитку та поширеність маніакально-депресивного психозу

Причини виникнення МДП поки остаточно не з'ясовані, проте встановлено, що захворювання розвивається під впливом внутрішніх (спадкових) і зовнішніх (середовищних) факторів, при цьому більш важливу роль грають спадкові чинники. Поки не вдалося встановити, яким чином передається МДП — одним або кількома генами або в результаті порушення процесів фенотипування. Існують дані, які свідчать як на користь моногенного, так і на користь полигенного успадкування.Не виключено, що одні форми хвороби передаються за участю одного гена, інші — за участю декількох.

До факторів ризику відносять меланхолійний тип особистості (висока чутливість в поєднанні зі стриманим зовнішнім проявом емоцій і підвищеною стомлюваністю), статотіміческій тип особистості (педантичність, відповідальність, підвищена потреба в впорядкованості), шизоїдний тип особистості (емоційна монотонність, схильність до раціоналізації, перевагу відокремленій діяльності ), а також емоційну нестійкість, підвищену тривожність і недовірливість.

Дані про зв'язок маніакально-депресивного психозу і статі пацієнта різняться. Раніше вважалося, що жінки хворіють в півтора рази частіше за чоловіків, згідно з даними сучасних досліджень, монополярні форми розлади частіше виявляються у жінок, біполярні — у чоловіків. Імовірність розвитку захворювання у жінок збільшується в періоди зміни гормонального фону (під час менструацій, в післяпологовому і клімактеричному періоді). Ризик виникнення хвороби також підвищується у тих, хто після пологів переніс будь-яке психічне розлад.

Інформація про поширеність МДП в популяції в цілому також неоднозначна, оскільки різні дослідники використовують різні критерії оцінки. В кінці XX століття зарубіжні статистики стверджували, що маніакально-депресивним психозом страждає 0,5-0,8% населення. Російські фахівці називали трохи нижчу цифру — 0,45% населення і відзначали, що важкі психотичні форми захворювання діагностували лише у третини пацієнтів. В останні роки дані про поширеність маніакально-депресивного психозу піддаються перегляду, відповідно до новітніх досліджень, симптоми МДП виявляються у 1% жителів Землі.

Дані про ймовірність розвитку МДП у дітей відсутні через складність використання стандартних діагностичних критеріїв. При цьому фахівці вважають, що під час першого епізоду, перенесеного в дитячому або підлітковому віці, хвороба часто залишається недіагностованою. У половини пацієнтів перші клінічні прояви МДП з'являються у віці 25-44 роки, у молодих переважають біполярні форми, у людей середнього віку — уніполярні.Близько 20% хворих переносять перший епізод у віці старше 50 років, при цьому спостерігається різке збільшення кількості депресивних фаз.

Класифікація маніакально-депресивного психозу

У клінічній практиці зазвичай використовують класифікацію МДП, складену з урахуванням переважання певного варіанту афективного розладу (депресії або манії) і особливостей чергування маніакальних і депресивних епізодів. Якщо у пацієнта розвивається тільки один вид афективного розладу, говорять про уніполярному маніакально-депресивний психоз, якщо обидва — про біполярному. До уніполярним формам МДП відносять періодичну депресію і періодичну манію. При біполярної формі розрізняють чотири варіанти перебігу:

  • правильно перемежовується — спостерігається впорядковане чергування депресії і манії, афективні епізоди розділені світлим проміжком.
  • неправильно перемежовується — спостерігається безладне чергування депресії і манії (можливі два або більше депресивних або маніакальних епізоду поспіль), афективні епізоди розділені світлим проміжком.
  • подвійний — депресія відразу змінюється манією (або манія депресією), за двома афективними епізодами слід світлий проміжок.
  • циркулярний — спостерігається впорядковане чергування депресії і манії, світлі проміжки відсутні.

Кількість фаз у конкретного пацієнта може варіювати. У одних хворих спостерігається всього один афективний епізод протягом життя, у інших — кілька десятків. Тривалість одного епізоду коливається від тижня до 2 років, середня тривалість фази становить кілька місяців. Депресивні епізоди виникають частіше маніакальних, в середньому депресія триває втричі довше манії. У деяких хворих розвиваються змішані епізоди, при яких одночасно спостерігаються симптоми депресії і манії або депресія і манія швидко змінюють один одного. Середня тривалість світлого проміжку — 3-7 років.

Симптоми маніакально-депресивного психозу

Основними симптомами манії є рухове збудження, підйом настрою і прискорення мислення. Виділяють 3 ступеня тяжкості манії. Для легкого ступеня (гіпоманії) характерно поліпшення настрою, збільшення соціальної активності, психічної та фізичної продуктивності.Пацієнт стає енергійним, активним, балакучим і кілька розсіяним. Потреба в сексі збільшується, уві сні — зменшується. Іноді замість ейфорії виникає дисфория (ворожість, дратівливість). Тривалість епізоду не перевищує декількох днів.

При помірній манії (манії без психотичних симптомів) спостерігається різкий підйом настрою і суттєве посилення активності. Потреба уві сні практично повністю зникає. Спостерігаються коливання від радості і збудження до агресії, пригніченості і дратівливості. Соціальні контакти утруднені, пацієнт неуважний, постійно відволікається. З'являються ідеї величі. Тривалість епізоду становить не менше 7 днів, епізод супроводжується втратою працездатності та здатності до соціальних взаємодій.

При важкої манії (манії з психотичними симптомами) спостерігається виражене психомоторне збудження. У деяких хворих відзначається схильність до насильства. Мислення стає нескладним, з'являються стрибки думок. Розвиваються марення і галюцинації, за своїм характером відрізняються від аналогічних симптомів при шизофренії. Продуктивні симптоми можуть відповідати або не відповідати настрою хворого. При маренні високого походження або бреде величі говорять про відповідну продуктивної симптоматикою; при нейтральних, слабо емоційно забарвлених бреде і галюцинаціях — про невідповідну.

При депресії виникають симптоми, протилежні манії: рухова загальмованість, виражене зниження настрою і уповільнення мислення. Пропадає апетит, спостерігається прогресуюча втрата ваги. У жінок припиняються менструації, у пацієнтів обох статей зникає сексуальний потяг. У легких випадках відзначаються добові коливання настрою. Вранці вираженість симптомів досягає максимуму, до вечора прояви хвороби згладжуються. З віком депресія поступово набуває характеру тривожною.

При маніакально-депресивний психоз може розвиватися п'ять форм депресії: проста, іпохондрична, безглузда, ажитированная і анестетіческая. При простій депресії виявляється депресивна тріада без інших виражених симптомів. При іпохондричною депресії виникає безглузда переконаність в наявності важкого захворювання (можливо — невідомого лікарям або ганебного). При ажитированной депресії відсутня рухова загальмованість. При анестетіческого депресії на перший план виходить відчуття хворобливого нестями.Хворому здається, що на місці всіх раніше існуючих почуттів виникла порожнеча, і ця порожнеча доставляє йому важкі страждання.

Діагностика і лікування маніакально-депресивного психозу

Формально для постановки діагнозу МДП необхідно наявність двох або більше епізодів порушень настрою, при цьому хоча б один епізод повинен бути маніакальним або змішаним. На практиці психіатр враховує більшу кількість факторів, звертаючи увагу на анамнез життя, розмовляючи з родичами і т. Д. Для визначення тяжкості депресії і манії використовують спеціальні шкали. Депресивні фази МДП диференціюють з психогенної депресією. гіпоманіакальні — з порушенням, обумовленим недосипанням, прийомом психоактивних речовин та іншими причинами. В процесі диференціальної діагностики також виключають шизофренію, неврози. психопатії. інші психози і афективні розлади, що виникли внаслідок неврологічних або соматичних захворювань.

Терапія тяжких форм МДП здійснюється в умовах психіатричного стаціонару. При легких формах можливе амбулаторне спостереження. Основним завданням є нормалізація настрою і психічного стану, а також досягнення стійкої ремісії. При розвитку депресивного епізоду призначають антидепресанти. Вибір препарату і визначення дози проводиться з урахуванням можливого переходу депресії в манію. Антидепресанти використовують в поєднанні з атиповими антипсихотики або нормотімікі. При маніакальному епізоді застосовують нормотімікі, в важких випадках — в поєднанні з антипсихотиками.

У період між нападами психічні функції повністю або практично повністю відновлюються, проте, прогноз при МДП в цілому не можна вважати сприятливим. Повторні афективні епізоди розвиваються у 90% пацієнтів, 35-50% хворих, що мають повторні загострення, виходять на інвалідність. У 30% пацієнтів маніакально-депресивний психоз протікає безперервно, без світлих проміжків. МДП часто поєднується з іншими психічними розладами. Багато хворих страждають на алкоголізм і наркоманію.

Маніакально-депресивний психоз — лікування в Москві