Різновиди предлежания плода - Медичний портал

Різновиди предлежания плода

91. Акушерська термінологія (членорасположеніе плода, положення, передлежання, позиція, вид).

Положення плода в порожнині матки, З'ясування положення плода в порожнині матки має виняткове значення для ведення вагітності та пологів. При дослідженні вагітних і породіль визначають членорасположе-ня, положення, позицію, вид передлежання плода.

членорасположеніе плода — відношення його кінцівок до голівки і тулуба. При типовому нормальному членорасположеніі тулуб зігнуто, головка нахилена до грудної клітки, ніжки зігнуті У тазостегнових і колінних суглобах і притиснуті до живота, ручки схрещені на грудній клітці. При нормальному сгибательном типі членорасположе-ня плід має форму овоида, довжина якого при доношеною вагітності дорівнює в середньому 25 — 26 см. Широка частина овоида (тазовий кінець плода) розташовується в дні матки, вузька частина (потилицю) звернений до входу в малий таз.

Рухи плода призводять до короткочасного зміни положення кінцівок, але не порушують характерного членорасположенія. Порушення типового членорасположенія (розгинання головки та ін.) Зустрічається в 1 — 2% пологів і ускладнює їх перебіг.

положення плода — відношення поздовжньої осі плода до поздовжньої осі (длиннику) матки.

Розрізняють такі положення плода: а) поздовжнє — поздовжня вісь плода і поздовжня вісь матки збігаються, вісь плода — лінія, що проходить від потилиці до сідниць; б) поперечний — поздовжня вісь плода перетинає поздовжню ось матки під прямим кутом; в) косе — поздовжня вісь плода утворює з поздовжньою віссю матки гострий кут. Поздовжнє положення є нормальним, воно буває в 99,5% всіх пологів. Поперечний і косе положення — патологічні, зустрічаються в 0,5% пологів. При поперечному і косому положеннях виникають нездоланні перешкоди для народження плода. У цих випадках необхідна допомога лікаря.

позиція плода — відношення спинки плода до правої і лівої сторонам матки. Розрізняють дві позиції: першу і другу. При першій позиції спинка плода звернена до лівої сторони матки, при другій — до правої. Перша позиція зустрічається частіше другий, що пояснюється поворотом матки лівою стороною вперед. Спинка плода не завжди звернена вправо або вліво, вона зазвичай трохи повернута наперед або назад, тому розрізняють вид позиції

вид позиції — відношення спинки плода до передньої або задньоїстінки матки. якщо спинка

звернена кпереди говорять про передньому вигляді позиції, якщо ззаду — про задній.

передлежання плоду — відношення великої частини плода (голівки або сідниць) до входу в таз. Якщо над входом в таз матері знаходиться головка плода — передлежання головне, якщо тазовий кінець — передлежання тазове (рис. 49 і 50). Головне передлежання зустрічається в 96% пологів, тазове — в 3,5%. При поперечних і косих положеннях позиція визначається не по спинці, а по голівці: голівка зліва — перша позиція, справа — друга позиція.

передлежачої частиною називається та частина плода, яка розташована до входу в малий таз і першою проходить родові шляхи. При головному передлежанні до входу в малий таз можуть бути звернені потилицю (потиличний передлежання), тім'я (переднеголовное), лоб (лобне), личко плоду (лицьове передлежання). Типовим є потиличний передлежання (згинальних тип). При переднеголовном, лобному і особовому передлежанні головка знаходиться в різному ступені розгинання. Розгинальний тип передлежання зустрічається в 1% всіх поздовжніх положень.

При тазовому передлежанні до входу в таз матері можуть бути звернені сідниці плода (чисте сідничне передлежання), ніжки (ножне передлежання), сідниці разом з ніжками (змішане сіднично-ножне передлежання).

вставляння головки — ставлення сагиттального шва до симфизу і крижовому мисі (Промонторі). Розрізняють осьові, або сінклітіческое, і внеосевой, або асінклітіческіе, вставляння головки.

Сінклітіческое вставляння характеризується тим, що вертикальна вісь головки варто перпендикулярно до площини входу в малий таз, а сагиттальний шов знаходиться на однаковій відстані від симфізу і Промонторі. Асин-клітіческое вставляння характеризується тим, що вертикальна вісь головки варто до площини входу в таз не строго перпендикулярно, а сагиттальний шов розташовується ближче до Промонторі, говорять про передньому а з і н -клітізме (вставляється передня тім'яна кістка); якщо сагиттальний шов ближче до симфізу -о задньому асінклітізме (вставляється задня тім'яна кістка).

Сінклітіческое вставляння головки є нормальним. При нормальних пологах іноді спостерігається тимчасовий, слабовиражений передній асинклитизм, який мимоволі замінюється сінклітіческое вставленим. Нерідко виражений передній асинклитизм виникає під час пологів при вузькому (плоскому) тазі як процес пристосування до його просторовим особливостям.Виражений передній і задній асинклитизм — явище патологічне.

Стійке положення плода в порожнині матки встановлюється в останні місяці вагітності. У першій і на початку другої половини вагітності положення плода змінюється в зв'язку з тим, що відносна величина порожнини матки і кількості навколоплідних вод в зазначений час більше, ніж в кінці вагітності. У першій половині вагітності нерідко спостерігаються тазові передлежання, що переходять згодом до головного. Особові предлежания зазвичай створюються під час пологів. Позиція і її вигляд також встановлюються в другій половині вагітності. Щодо постійним є членорасположеніе плода; він здійснює рухи, після яких членорасположеніе стає колишнім.

У створенні типового положення плода головну роль відіграють його рухова активність і відповідні рефлекторні реакції матки. Рухова активність плода і збудливість матки зростають у міру розвитку вагітності. При рухах плода відбуваються роздратування рецепторів матки і скорочення її, коригуючі положення плода. При скороченнях матки зменшується її поперечний розмір, що сприяє утворенню поздовжнього положення; головка, що має менший обсяг у порівнянні з тазовим кінцем, опускається донизу, де простір менше, ніж в дні матки.